365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

Què és 365BATECS

365 Batecs és un recurs pedagògic que ofereix vídeos testimonials de format breu per reflexionar al voltant de les persones en situació vulnerable. El web recull diferents punts de vista amb l'objectiu de:

  • Donar a conèixer la realitat de les persones en situació vulnerable
  • Trencar prejudicis per fomentar la inclusió social

365batecs.org s'adreça principalment als joves i incorpora material didàctic de suport per als educadors.

El web és un primer pas de conscienciació per promoure que els joves s'impliquin en la millora social de l'entorn que els envolta, seguint la metodologia d'Aprenentatge Servei.