365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

365Batecs: una vivència per a cada dia de l'any

Testimonis per acostar als joves la realitat de les persones més vulnerables.
Vídeos breus amb recursos per reflexionar i treballar valors.

Batec del diumenge 24 març 2019