365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"365batecs és una aproximació a realitats vulnerables des de la mirada de l'hospitalitat"

Institució
Presentació de Batecstutorial de la plataforma

"365batecs és una aproximació a realitats vulnerables des de la mirada de l'hospitalitat"

Punt de vista: 
entorn
Preguntes per pensar: 
  • Quins avantatges i quines limitacions creus que tenen els recursos audiovisuals com a eines de sensibilització?
  • Què vol dir per a tu conscienciació? Quins objectius creus que persegueix una web com 365batecs? 
 
Resum: 

A 365batecs donem veu al món de l’exclusió. Per això, acostem la realitat de les persones sense llar, les dependents, les que es troben al final de la vida, la infància hospitalitzada o les persones que pateixen un problema de salut mental. Cada batec es complementa amb un material didàctic, que dóna eines als educadors per treballar les diferents realitats socials.