365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Un 70% del pressupost del laboratori prové de l'aportació de les famílies"

Infància hospitalitzada
Dr. Jaume Moradirector científic de l'àrea d'Oncohematologia infantil

"Un 70% del pressupost del laboratori prové de l'aportació de les famílies"

Punt de vista: 
professional SJD
Centro: 
Hospital Maternoinfantil SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quines activitats poden fer les famílies afectades per contribuir a la recerca?
 • Què et sembla que podem fer cadascú de nosaltres per contribuir-hi?
Resum: 

La implicació de cada vegada més famílies permet al laboratori de recerca en càncer infantil de Sant Joan de Déu seguir fent investigació i buscar cures a malalties com aquesta. 

Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana