365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

" Acollir vol dir que cada persona que trobes canviarà la teva percepció del que és acollida"

Societat
Silvia Granatoresponsable del servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

" Acollir vol dir que cada persona que trobes canviarà la teva percepció del que és acollida"

Punt de vista: 
entorn
Preguntes per pensar: 
  • Quins aspectes són clau per fer una bona acollida?
  • Quines creus que poden ser les demandes/necessitats del col·lectiu al qual es dirigeix aquesta fundació?
 
Resum: 

La Fundació Bayt al-Thaqafa treballa des de fa més de quaranta anys per acollir a persones nouvingudes, a fills d’immigrants o fins i tot a persones que han patit algun tipus de discriminació per motiu del seu origen. Amb aquest objectiu ofereixen assessorament jurídic i social, mediació comunitària, servei de traducció i interpretació, classes d’idiomes o cursos de formació en diversos àmbits. No obstant això, intenten oferir una atenció diferent a cada persona segons les seves necessitats particulars.