365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Els amics són un puntal molt important durant un procés de llarga malaltia"

Infància hospitalitzada
Final de la vida
Estela Campañávoluntària

"Els amics són un puntal molt important durant un procés de llarga malaltia"

Punt de vista: 
usuari/pacient
voluntari
Centro: 
Hospital Maternoinfantil SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Què creus que aporta al malalt les visites a l'hospital durant una malaltia llarga?                        
 • Per què penses que la mare diu que el més important són els amics?
Resum: 

L'Estela, mare del Pol, mort fa tres anys per un tumor de desenvolupament, explica la importància dels amics quan algú pateix durant temps el procés d'una  llarga malaltia. El Pol va estar 6 anys lluitant contra un càncer que finalment no va poder superar. Però el suport dels seus amics va ser vital per poder viure aquest temps més enllà de la malaltia. 

 
Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana