365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Anar en equip permet que tot sigui més fàcil i es faci més amè"

Societat
Infància hospitalitzada
Josep M. Fosalbapromotor de la iniciativa solidària Córrex2

"Anar en equip permet que tot sigui més fàcil i es faci més amè"

Punt de vista: 
col·laborador
entorn
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Penseu una cosa que no podríeu aconseguir individualment, però sí en equip.
 • Creus que és millor treballar amb un equip on tots us assembleu o on tots sou ben diferents?
Resum: 

Els participants de la BML de Sant Joan de Déu, s'inscriuen per equips i escullen la distància que volen recórrer i quants diners volen recaptar per a les persones vulnerables. És una caminada solidària pels turons de Barcelona pensada per compartir i no per competir.

Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana