365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"El càncer infantil no té res a veure amb el d'adults"

Infància hospitalitzada
Dr. Jaume Moradirector científic de l'àrea d'Oncohematologia infantil

"El càncer infantil no té res a veure amb el d'adults"

Punt de vista: 
professional SJD
Centro: 
Hospital Maternoinfantil SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Per què creus que es destinen pocs recursos a malalties que afecten una part petita de la població?
 • De quina manera les famílies afectades poden aconseguir a que s'investigui en aquesta i altres malalties?
Resum: 

Els càncers que afecten els infants i adolescents estan vinculats al procés de formació de l'individu, i per això parlem de càncer del desenvolupament, totalment a la inversa del càncer de l'adult, que és el de l'envelliment. Per això, el càncer infantil està considerat una malaltia rara i es destinen pocs diners a la seva recerca. De fet, la investigació en aquest àmbit tira endavant només gràcies a l'empenta de les famílies i professionals involucrats. 

Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana