365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Els cims que busques només els trobes als somnis"

Sense llar
Fulgenciopersona acollida a la Fundació Jesús Abandonado

"Els cims que busques només els trobes als somnis"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Centro: 
Fundación Jesús Abandonado
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Per què és important que les persones que resideixen a l’alberg puguin seguir practicant les seves aficions dins el Centre de Dia? 
 • De quina manera els ajuda?
 
Resum: 

Fulgencio resideix de manera temporal a l’alberg de la Fundació Jesús Abandonado i passa el dia al Centre de Dia d’aquesta entitat. En el centre de dia, aprofita per practicar algunes de les seves aficions com per exemple, llegir, xerrar amb altres persones i fins i tot escriure un llibre de poemes.

 
Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana