365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Un comitè d'ètica dóna elements per facilitar quina decisió prendre"

Institució
Anna Ma.Pratscoordinadora del Comitè d'Ètica en Intervenció Social SJD

"Un comitè d'ètica dóna elements per facilitar quina decisió prendre"

Punt de vista: 
professional SJD
Centro: 
Orden Hospitalaria SJD
Preguntes per pensar: 
  • Quina és l'aportació principal d'un comitè d'ètica?
  • Consideres interessant l'existència d'aquest òrgan en una entitat que treballa amb persones? Per què?
Resum: 

El Comitè d'Ètica en Intervenció Social (CEIS) es va crear el 2009 per tractar d'abordar exigències ètiques, crear pautes, analitzar situacions i oferir reflexions a la nostra societat. El formen persones dedicades a aquest objectiu i que treballen en l'àmbit de l'exclusió social, de la protecció jurídica i la tutela, la discapacitat, la integració laboral, la immigració o amb persones sense llar. El CEIS és una comissió consultiva i independent, de caràcter interdisciplinari, i la seva finalitat és assessorar professionals, col·laboradors i familiars de Sant Joan de Déu i institucions afins, en l'àmbit de la intervenció social i l'atenció a persones en situació de dependència.