365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"La confiança es va adquirint poc a poc"

Dependència
Lorena Ferrufino i Beatriz Gonzálezcuidadora i persona atesa a la Fundació d'Atenció a la Dependència

"La confiança es va adquirint poc a poc"

Punt de vista: 
professional SJD
usuari/pacient
Centro: 
Fundació d'atenció a la dependència SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • ¿Quines creus que són les claus per la confiança entre la persona cuidada i la cuidadora?

 • Pensa en una situació de depèndencia que hagis viscut. ¿Quines eren les teves necessitats? 

Resum: 

La Fundació d'Atenció a la Dependència, de Sant Joan de Déu, forma persones en risc d'exclusió social per treballar com a cuidadores de persones que necessiten suport per a la seva autonomia. Des de la Fundació, s'acompanya posteriorment aquestes persones en el seu procés de reinserció laboral, posant especial èmfasi en la creació del vincle entre la  persona cuidada i la cuidadora.

Dependència
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat que viuen les persones grans en la nostra societat. 

 • Apropar-se al concepte de la dependència. 

 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població. 
 • Acabar amb els estereotips existents respecte a la gent gran. 
 • Argumentar les raons dels mateixos comportaments cap a les persones de la tercera edat. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat que viuen les persones grans. 
 • Conèixer projectes d'Aprenentatge servei amb persones de la tercera edat per reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament entre gent jove i gent gran.
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana