365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Són ells els qui han de promoure el canvi"

Discapacitat
Dependència
Rosa Zamoracoordinadora Residència Disminuïts del Bages

"Són ells els qui han de promoure el canvi"

Punt de vista: 
professional SJD
Preguntes per pensar: 
 • Quina diferència hi ha entre discapacitat física i discapacitat intel·lectual? Creus que la gent en general ho diferencia?
 • Com creus que hauria de respondre la societat al relacionar-se amb aquestes persones?
 
Resum: 

El terme discapacitat és una etiqueta, que vol dir tenir dificultats en les capacitats de fer. La Rosa Zamora ens proposa en aquest vídeo parlar de capacitats, allò que tota persona pot fer, vol fer.

Hi ha una feina de conscienciació que només pot fer la persona que té la discapacitat, mostrant a la societat que són persones amb drets i dignitat iguals que qualsevol altra.

Dependència
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat que viuen les persones grans en la nostra societat. 

 • Apropar-se al concepte de la dependència. 

 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població. 
 • Acabar amb els estereotips existents respecte a la gent gran. 
 • Argumentar les raons dels mateixos comportaments cap a les persones de la tercera edat. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat que viuen les persones grans. 
 • Conèixer projectes d'Aprenentatge servei amb persones de la tercera edat per reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament entre gent jove i gent gran.
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 
Discapacitat
Objectius didàctics
 • Reconèixer les formes que tenim de pensar i relacionar-nos amb l'àmbit de la discapacitat intel•lectual. 
 • Reflexionar sobre la importància del llenguatge en determinats àmbits. 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions. 
 • Transferir les reflexions i formes de relació amb aquest col•lectiu en la vida quotidiana. 
 • Conèixer possibles oportunitats d'implicació en el nostre entorn.
 
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana