365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

“Encara no coneixem les causes reals de l’esquizofrènia”

Salut mental
Oti Arenascoordinadora dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del Baix Llobregat

“Encara no coneixem les causes reals de l’esquizofrènia”

Punt de vista: 
professional SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quins elements culturals, familiars, socials... creus que poden funcionar com a barreres que generen situacions d’exclusió? 
 • Coneixes mecanismes d’inclusió social que permetin generar oportunitats per a les persones amb una malaltia mental? En proposaries algun altre? 
 
Resum: 

Les causes reals de l'esquizofrènia encara no estan definides. S'han detectat els factors predisponents. El tractament va enfocat a rebaixar els símptomes i  sobretot atendre el patiment d'aquests i aquestes pacients que poden arribar a derivar en un suïcidi.

Salut mental
Objectius didàctics
 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població, així com els seus drets 
 • Valorar críticament la imatge social que es dóna de les persones amb problemes de salut mental, i en especial en els mitjans de comunicació 
 • Situar-se en el punt de vista d'una persona amb un problema de salut mental i comprendre l'impacte que pot tenir sobre la seva autoestima la visió social que es té del col • lectiu 
 • Prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant d'aquests problemes 
 • Reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament i implicar-se activament per trencar l'estigma.
 • Conèixer la realitat que viuen les persones que pateixen un problema de salut mental per trencar l'estigma
 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana