365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Escrivim les cançons proposant, volem que Txarango pugui servir per aportar, també a nivell humà"

Societat
Infància hospitalitzada
Alguer Miquelcantant del grup de música Txarango

"Escrivim les cançons proposant, volem que Txarango pugui servir per aportar, també a nivell humà"

Punt de vista: 
col·laborador
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Txarango va passar una tarda amb els nens i nenes de l'Hospital per fer una sessió de fotos d'un calendari solidari. Què creus que podries fer tu per animar els infants hospitalitzats?
 • Què demanaries a Txarango que intentés canviar amb les seves cançons?
Resum: 

El ressò que ha aconseguit Txarango els permet ser un altaveu i ho volen aprofitar per aportar alguna cosa a la societat. Consideren que, tots, ens hem de moure per canviar les coses i, això, ho reflecteixen a les seves cançons proposant i no protestant.

Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana