365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Estem tots en un mateix món i cal pensar solucions conjuntes"

Societat
Francesc MateuDirector de Oxfam Intermón Catalunya

"Estem tots en un mateix món i cal pensar solucions conjuntes"

Punt de vista: 
col·laborador
Preguntes per pensar: 
  • Què significa per a tu “sentit comunitari”? 
  • Reflexiona sobre la idea de “el que pensàvem que només passava fora, passa a tot arreu”.
Resum: 

Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, exposa que com a éssers humans tenim un sentit de pertinença comunitària. Per tant, estar al costat de les persones mai deixarà de tenir sentit.

En els moments que ens trobem actualment, ens hem adonat que el que pensàvem que només passava fora, passa a tot arreu, és a dir, el que genera pobresa fora de casa, també genera pobresa a casa. I, per tant, cal buscar solucions conjuntes.