365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Les famílies amb infants dependents necessiten molta ajuda per tirar endavant"

Dependència
Ana Pérezdirectora de la Fundació d'Atenció a la Dependència

"Les famílies amb infants dependents necessiten molta ajuda per tirar endavant"

Punt de vista: 
professional SJD
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Què vol dir el concepte “pluridiscapacitat”? 
 • En què creus que pot consistir el suport que es dóna a les famílies d’aquests infants? 
 
Resum: 

Les famílies de nens en problemes neurològics necessiten un suport de professionals per normalitzar la seva vida, sobretot en l’àmbit laboral. Moltes vegades les mares fan grans renúncies a projectes de vida per tenir cura d’aquestes persones. Els avanços de la medicina han fet que aquest nens visquin molts anys. 

Dependència
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat que viuen les persones grans en la nostra societat. 

 • Apropar-se al concepte de la dependència. 

 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població. 
 • Acabar amb els estereotips existents respecte a la gent gran. 
 • Argumentar les raons dels mateixos comportaments cap a les persones de la tercera edat. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat que viuen les persones grans. 
 • Conèixer projectes d'Aprenentatge servei amb persones de la tercera edat per reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament entre gent jove i gent gran.
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana