365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Han passat per situacions duríssimes i necesiten una mà que els ajudi a tirar endavant"

Sense llar
Ariadna de Castropropietària d'una farmàcia propera a l'alberg

"Han passat per situacions duríssimes i necesiten una mà que els ajudi a tirar endavant"

Punt de vista: 
entorn
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quins sentiments creus que et generaria que s'obrís un alberg per a persones sense llar prop de casa teva?
 • Coneixes algun cas real en què això hagi succeït? Com ha estat l'experiència?
Resum: 

La visió del veïnat canvia quan veuen les persones usuàries de l'alberg de sense llar col·laborant amb tasques locals i integrades al barri. Quan veuen que professionals, com l'Ariadna, que és farmacèutica al barri, treballen directament amb ells i elles i el centre i ofereixen una informació imparcial. Com a treballadora que segueix d'aprop les històries dels usuaris, l'Ariadna comenta que es viuen tan moments d'angoixa com moments d'alegria i esperança, però que és molt encoratjador veure com tenen tantes ganes de sortir del carrer i tenir una vida normalitzada. 

Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana