365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"He après a apreciar les persones"

Discapacitat
Dependència
Pere Canadellresident Residència Disminuïts del Bages

"He après a apreciar les persones"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Preguntes per pensar: 

Quin repte tenim com a societat per tal  d'evitar situacions com les que explica en Pere?

T'has trobat mai en una situació similar?

 
Resum: 

En Pere Canadell explica com van ser els primers anys del seu procés després de l'accident que el va deixar paraplègic. 

Malgrat explica que de vegades encara són invisibles als ulls de certes persones, en general la societat reacciona bé  davant la discapacitat i moltes persones s'esforcen a ajudar. Tot i així, comenta algunes situacions en què la reacció de l'entorn no ha estat sovint la més encertada de cara a facilitar la participació plena de les persones que van en cadira de rodes. 

Dependència
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat que viuen les persones grans en la nostra societat. 

 • Apropar-se al concepte de la dependència. 

 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població. 
 • Acabar amb els estereotips existents respecte a la gent gran. 
 • Argumentar les raons dels mateixos comportaments cap a les persones de la tercera edat. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat que viuen les persones grans. 
 • Conèixer projectes d'Aprenentatge servei amb persones de la tercera edat per reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament entre gent jove i gent gran.
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 
Discapacitat
Objectius didàctics
 • Reconèixer les formes que tenim de pensar i relacionar-nos amb l'àmbit de la discapacitat intel•lectual. 
 • Reflexionar sobre la importància del llenguatge en determinats àmbits. 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions. 
 • Transferir les reflexions i formes de relació amb aquest col•lectiu en la vida quotidiana. 
 • Conèixer possibles oportunitats d'implicació en el nostre entorn.
 
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana