365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Hem de fer empreses més humanes"

Societat
Dessirée GarciaResponsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Bcn

"Hem de fer empreses més humanes"

Punt de vista: 
col·laborador
Preguntes per pensar: 
  • Per què consideres que millora el nivell de productivitat? 
  • De quines altres maneres podem aconseguir un bon clima laboral?
Resum: 

Dessirée García és responsable del Programa de Formació i Inserció Sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona. Segons la seva opinió, les empreses juguen un paper fonamental, ja no només a nivell de responsabilitat social corporativa, incoporant per exemple en les seves plantilles a persones especialment vulnerables. Les empreses també han d'entendre que a totes les persones ens passen coses al llarg de la vida i que una bona empresa ha d'acompanyar i cuidar dels seus treballadors en aquests moments de dificultat.