365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"El mercat de treball ha accentuat vells tics, però també n'ha creat de nous"

Societat
Dessirée GarciaResponsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Bcn

"El mercat de treball ha accentuat vells tics, però també n'ha creat de nous"

Punt de vista: 
col·laborador
Preguntes per pensar: 
  • Què s'entén per vells i nous tics? 
  • Posa exemple de dos contextos diferents en els quals es pugui trobar una persona.
Resum: 

Dessirée Garcia, responsable del Programa de Formació i Inserció Sociolaboral de Càrites Diocesana de Barcelona, considera que el mercat laboral s'ha tornat més exigent ja que ha accentuat vells tics i ha creat de nous. Igualment, opina que l'Administració pública hauria d'afrontar aquests nous reptes, i situar la persona al centre perquè les persones amb major dificultat puguin optar a una ocupació en igualtat de condicions. Així doncs, parlem de posar la persona al centre i entendre-la com un tot, és a dir, tenir en compte el context de cadascun i les seves necessitats particulars.