365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Més de la meitat de les persones amb dependència demanen ser cuidades al seu domicili"

Ana Pérezdirectora de la Fundació Atenció a la Dependència

"Més de la meitat de les persones amb dependència demanen ser cuidades al seu domicili"

Punt de vista: 
professional SJD
Preguntes per pensar: 
  • Com definiries una situació de dependència i quines son les seves conseqüències, a nivell familiar i social?
  • Com relacionaries els conceptes de dependència i de desigualtat?
Resum: 

La dependència és la pèrdua d'autonomia per edat, malaltia o discapacitat, per part de les persones per fer les seves acitivitats diàries. És un tema a debat ja que en els darrers anys ha passat de l'àmbit familiar a ser un risc social a paliar de forma col·lectiva. L'any 2006 es va posar en funcionament la Llei de  Dependència, però va nèixer fràgil tant normativament com financerament. 

La dependència no només afecta col·lectius com la gent gran sinó també col·lectius minoritaris, com els infants amb pluridiscapacitats. Una gran majoria de persones en situació de dependència demanen ser cuidades al seu domicili amb serveis sociosanitaris; però per això falten recursos per a les famílies.