365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Un no és un bipolar o un esquizofrènic"

Salut mental
Joel Clavelusuari projecte Mosaic

"Un no és un bipolar o un esquizofrènic"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quines coses de la nostra societat et fan por?
 • Què creus que vol dir que l'estigma depèn en bona  part de les pròpies persones que tenen una malaltia mental?
Resum: 

La importància de les paraules, no definir les persones per una característica i una etiqueta, sinó mirar més enllà, és un dels aspectes que reclamen moltes persones amb un problema de salut mental. En Joel considera que la societat té por al que desconeix, com és el cas de la malaltia mental. Per això, intenta predicar amb l'exemple i fer veure a qui té al seu voltant que és una persona normal, amb les seves virtuts i els seus defectes, com qualsevol altra. 

Salut mental
Objectius didàctics
 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població, així com els seus drets 
 • Valorar críticament la imatge social que es dóna de les persones amb problemes de salut mental, i en especial en els mitjans de comunicació 
 • Situar-se en el punt de vista d'una persona amb un problema de salut mental i comprendre l'impacte que pot tenir sobre la seva autoestima la visió social que es té del col • lectiu 
 • Prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant d'aquests problemes 
 • Reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament i implicar-se activament per trencar l'estigma.
 • Conèixer la realitat que viuen les persones que pateixen un problema de salut mental per trencar l'estigma
 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana