365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"No es qüestió de tenir temps, sinó de buscar-ne"

Sense llar
Mª Jesús Melgarvoluntària

"No es qüestió de tenir temps, sinó de buscar-ne"

Punt de vista: 
voluntari
Centro: 
Fundación Jesús Abandonado
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quina és la imatge que la societat té dels joves actualment? Creus que es correspon a la realitat? 
 • Què creus que pot aportar una experiència de voluntariat?
 •    
 
Resum: 

La Mª Jesús és una jove de 20 anys resident a Múrcia que fa un any i mig que està realitzant un voluntariat a un menjador social de la Fundació Jesús Abandonado. Creu que és important ajudar als altres i fer veure a la societat que els joves tenen altres aspiracions a part de l'oci els caps de setmana.

 

 

 

 
Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana