365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Per la nostra família és molt positiu tenir un fill com el Max"

Infància hospitalitzada
Núria Pérezmare d'un infant amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme

"Per la nostra família és molt positiu tenir un fill com el Max"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Què coneixes sobre l’autisme? 
 • Creus que les etiquetes perjudiquen o beneficien a la persona? En quins aspectes? 
 
Resum: 

En el trastorn de l’espectre autista (TEA) és important conèixer el que passa als infants per saber com intervenir. El diagnòstic ajuda a la família de l'infant a saber situar-se respecte al trastorn i els ensenya a conviure amb la diversitat en el si de la família.

Infància hospitalitzada
Objectius didàctics
 • Conèixer la realitat dels infants i joves en situació de malaltia crònica. 
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància. 
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta. 
 • Reconèixer la possibilitat de fer accions solidàries per contribuir a aquesta causa. 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana