365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Podem escollir entre ajudar les persones refugiades o fer-les culpables"

Societat
Silvia Granatoresponsable del servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

"Podem escollir entre ajudar les persones refugiades o fer-les culpables"

Punt de vista: 
entorn
Preguntes per pensar: 
  • En quines dificultats creus que es troben les persones immigrants o refugiades? 
  • Què creus que podries fer tu per millorar-la?
 
Resum: 

La Silvia Granato, responsable del Servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa, ens interpel·la com a ciutadans de UE sobre  què podem fer al voltant de les persones refugiades, quines responsabilitats individuals tenim, com mantenir una actitud d'ajuda i aprenentatge i no caure en judicis fàcils o comportaments classistes.  Nosaltres som els que hem d'escollir quina actitud volem mantenir respecte aquesta realitat.