365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

“Quan no saps què dir, el millor és un silenci”

Final de la vida
Cristina Estevezfilla d'un usuari

“Quan no saps què dir, el millor és un silenci”

Punt de vista: 
usuari/pacient
Preguntes per pensar: 
  • Què suposa per a la família una malaltia com la ELA? 
  • Què determina que les persones siguem més o menys capaces d’abordar el tema de la mort? 
 
Resum: 

Una persona que pateix una malaltia degenerativa passa a ser completament dependent en molt poc temps. En general les persones vivim el dia a dia de manera molt ràpida i no parem a reflexionar. No estem preparats per parlar de la mort.