365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Sempre dic als meus fills que no és més home qui es deixa influir sinó qui sap dir no"

Sense llar
Felipeusuari

"Sempre dic als meus fills que no és més home qui es deixa influir sinó qui sap dir no"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Marcar-se un objectiu pot ajudar a sortir d’una situació complicada? 
 • Quins són els factors que poden dur a una persona a acabar al carrer? 
 
Resum: 

La teràpia ocupacional permet a les persones sense llar allunyar-se de la vida al carrer i així reduir les possibilitats de recaiguda en les drogoaddiccions. En una situació personal més estable tenen més fortalesa per dir no a situacions que tindrien conseqüències negatives i suposarien un pas enrere.

Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana