365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Sempre el que transmets és el que sents, no el que dius"

Final de la vida
Carmen Nagoregermana d'una usuària i voluntària

"Sempre el que transmets és el que sents, no el que dius"

Punt de vista: 
voluntari
Preguntes per pensar: 
  • Creus que s'ha d'informar als malalts terminals sobre la situació irreversible de la seva malaltia? Quins arguments a favor i en contra hi trobes?
  • Què creus que necessiten els familiars d'una persona que està a la fase final de la seva vida? 
 
Resum: 

Quan una persona es troba en fase terminal és molt important l'acompanyament que fan les unitats de cures pal·liatives tant al pacient com als familiars.  Una de les seves tasques principals és fer que els malalts no se sentin sols i puguin viure dignament l’última etapa de la seva vida, sent conscients de la realitat però mantenint l'esperança.