365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"S'ha de viure la malaltia mental com un estat que pot patir qualsevol persona"

Societat
Salut mental
Luis Pérez tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi

"S'ha de viure la malaltia mental com un estat que pot patir qualsevol persona"

Punt de vista: 
entorn
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Creus que la malaltia mental és quelcom reversible?
 • Com interpretes la frase "tothom aprèn i tothom educa"?
Resum: 

La ciutat de Sant Boi treballa des de fa temps facilitant espais i accions que fomentin la convivència en diferents àmbits, entre ells el de la salut mental. Conscient que el canvi  d'actitud neix del contacte directe entre persones, l'Ajuntament posa els mecanismes perquè escoles i entitats es trobin i comparteixin espais i accions amb l'objectiu de trencar l'estigma que plana sobre determinats col·lectius, com el de les persones amb problemes de salut mental. 

Salut mental
Objectius didàctics
 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població, així com els seus drets 
 • Valorar críticament la imatge social que es dóna de les persones amb problemes de salut mental, i en especial en els mitjans de comunicació 
 • Situar-se en el punt de vista d'una persona amb un problema de salut mental i comprendre l'impacte que pot tenir sobre la seva autoestima la visió social que es té del col • lectiu 
 • Prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant d'aquests problemes 
 • Reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament i implicar-se activament per trencar l'estigma.
 • Conèixer la realitat que viuen les persones que pateixen un problema de salut mental per trencar l'estigma
 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana