365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"S'han incorporat al col·lectiu de sense llar persones que fa un temps no ho haguéssim pensat"

Societat
Sense llar
Meritxell Collelldemontdirectora de la Fundació Mambré

"S'han incorporat al col·lectiu de sense llar persones que fa un temps no ho haguéssim pensat"

Punt de vista: 
entorn
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Pensa un moment en la teva xarxa social. Quines accions fas en el dia a dia per cuidar-la?
 • Què és el que més et sorprèn del vídeo?
Resum: 

El perfil de persones sense llar ha variat en els darrers temps. Ara es troben més dones amb infants, persones més joves, etc. Un factor comú a totes elles és la manca de xarxa social que en un moment determinat els pugui donar un cop de mà en determinades situacions. 

Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana