365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"El teatre m'ha fet superar el buit que tenia"

Sense llar
Franciscopersona acollida a la Fundació Jesús Abandonado

"El teatre m'ha fet superar el buit que tenia"

Punt de vista: 
usuari/pacient
Centro: 
Fundación Jesús Abandonado
Materials didàctics: 
Preguntes per pensar: 
 • Quines diferències trobes entre el teatre lúdic i el teatre terapèutic?
 • En quins aspectes creus que el teatre terapèutic pot ajudar les persones?
Resum: 

Francisco és una persona acollida a la Fundació Jesús Abandonado de Múrcia. Diferents circumstàncies personals el van portar a quedar-se sense llar. Com a resident a la Fundació, va començar a participar del taller de teatre terapèutic, fet que l'ha ajudat a restablir la confiança amb si mateix i amb l'entorn. 

Francisco intenta ara recuperar el camí cap a una vida autònoma.

 
 
Sense llar
Objectius didàctics
 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sense llar a la nostra societat 
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions 
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar 
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana