365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Tots depenem d'altres persones"

Societat
Óscar MartínezProfessor de la Facultat d'Educació Social de la URL

"Tots depenem d'altres persones"

Punt de vista: 
col·laborador
Preguntes per pensar: 
  • Estàs d'acord amb la frase que "Tots depenem d'altres persones"?
  • En quines situacions apliquem el nosaltres-ells?
Resum: 

 

La idea clau que planteja Òscar Martínez, professor d'Educació Social de la URL, és que tots som éssers depenents d'altres persones, i no fem referència solament a dependre físicament per una necessitat, sinó, per exemple, de les persones que realitzen la roba que portem, els productes que comprem... Si no assumim la dependència mútua, tampoc podem entendre la diversitat humana. I creem una dicotomia nosaltres-ells, on ells són els que necessiten, els dependents, etc. Això comporta l'existència de ciutadans de segona. Sense diversitat no hi ha humanitat.