365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"Tots tenim necessitat d'un sentit de continuïtat quan morim"

Final de la vida
Mireia Serramusicoterapeuta a la unitat de pal·liatius

"Tots tenim necessitat d'un sentit de continuïtat quan morim"

Punt de vista: 
professional SJD
Preguntes per pensar: 
  • Què implica viure el procés de la malaltia de manera digna? 
  • Coneixes alguna experiència semblant a la descrita en el vídeo? Com es va sentir la persona que va participar-hi? 
 
Resum: 

La música permet acompanyar les persones també en el final de la vida. Les creacions musicals o la donació d’instruments ajuda a  alimentar una necessitat espiritual força comú quan s’acosta la mort: la necessitat de donar continuïtat a allò que s’ha viscut.