365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

“A vegades hem de prendre decisions que ens superen com a professionals"

Institució
Anna Ma.Pratscoordinadora del Comitè d'Ètica en Intervenció Social SJD

“A vegades hem de prendre decisions que ens superen com a professionals"

Punt de vista: 
professional SJD
Centro: 
Orden Hospitalaria SJD
Preguntes per pensar: 
  • Quina és la funció més important d'un comitè d'ètica?
  • En l'exemple que exposa el vídeo, ¿quina decisió creus que seria més correcta tenint en compte totes les parts implicades?
Resum: 

En la pràctica del treball social, sorgeixen permanentment dilemes ètics difícils de resoldre. Amb l'objectiu de garantir l'atenció adequada de les persones, va néixer el 2009 el Comitè d'Ètica en Intervenció Social (CEIS). El CEIS és una comissió consultiva i independent, de caràcter interdisciplinari, la finalitat de la qual és assessorar professionals, col·laboradors i familiars de Sant Joan de Déu i institucions afins, en l'àmbit de la intervenció social i l'atenció a persones en situació de dependència.