365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"A vegades no acceptem refugiats per no ofendre els països d'origen"

Societat
Silvia Granatoresponsable del servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

"A vegades no acceptem refugiats per no ofendre els països d'origen"

Punt de vista: 
entorn
Preguntes per pensar: 
  • Quines diferències hi ha entre una persona immigrant i una refugiada?
  • Estàs d'acord que cal acollir tothom? Creus que som una societat acollidora?
 
Resum: 

La Fundació Bayt Al-Thaqafa treballa per acollir persones immigrants  i refugiades, és a dir, aquelles persones que han hagut de desplaçar-se del seu país i instal·lar-se en un altre per alguna raó. La principal característica que diferencia uns i altres és que en el cas dels refugiats es consideren migracions forçades (per diversos motius com ara temor a represàlies o a un risc físic en el país d’origen) mentre que en el cas de la immigració es considera que les causes d’aquesta mobilitat és la necessitat de buscar-se la vida en un altre país.