365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"En la vivència musical l'alumnat és creador de l'obra"

Salut mental
Discapacitat
Esther Laracoordinadora del taller de música de l'Orfeó Lleidatà, col·laborador

"En la vivència musical l'alumnat és creador de l'obra"

Punt de vista: 
col·laborador
Preguntes per pensar: 
 • Perquè es diu que la música és un llenguatge universal?
 • Perquè creus que es proposa creació musical i no només l’audició de peces concretes?
 
Resum: 

La música és una eina terapèutica per a les persones amb discapacitat. LEs acosta a un llenguatge universal i els fa sentir que són capaces de compondre les seves peces musicals.

Salut mental
Objectius didàctics
 • Analitzar les dificultats i necessitats d'aquest sector de la població, així com els seus drets 
 • Valorar críticament la imatge social que es dóna de les persones amb problemes de salut mental, i en especial en els mitjans de comunicació 
 • Situar-se en el punt de vista d'una persona amb un problema de salut mental i comprendre l'impacte que pot tenir sobre la seva autoestima la visió social que es té del col • lectiu 
 • Prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant d'aquests problemes 
 • Reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament i implicar-se activament per trencar l'estigma.
 • Conèixer la realitat que viuen les persones que pateixen un problema de salut mental per trencar l'estigma
 
Consells d'ús del material
Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 
 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.
 
 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 
Discapacitat
Objectius didàctics
 • Reconèixer les formes que tenim de pensar i relacionar-nos amb l'àmbit de la discapacitat intel•lectual. 
 • Reflexionar sobre la importància del llenguatge en determinats àmbits. 
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions. 
 • Transferir les reflexions i formes de relació amb aquest col•lectiu en la vida quotidiana. 
 • Conèixer possibles oportunitats d'implicació en el nostre entorn.
 
Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. Tanmateix, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les s'adaptin a les seves necessitats i possibilitats. 

 Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit abans de realitzar les activitats.

 
 
Competències relacionades
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana