365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

"What is 365Beats"

Institució

"What is 365Beats"

Punt de vista: 
professional SJD
Resum: 

A 365batecs.org donem veu al món de l’exclusió. Per això, acostem la realitat de les persones sense llar, les dependents, les que es troben al final de la vida, la infància hospitalitzada o les persones que pateixen un problema de salut mental.