365 Batecs. Obra Social Sant Joan de Déu

Vivències per reflexionar i actuar

El perquè del projecte

A Sant Joan de Déu creiem en l'educació en valors, com a element clau per construir una ciutadania crítica i responsable que contribueixi a una societat més justa. Des del treball amb els col·lectius més vulnerables, creiem que els joves són una peça clau per trencar l'estigma social que envolta sovint aquests col·lectius.

Els valors que treballem en aquest projecte són:

  • compromís
  • espiritualitat
  • hospitalitat
  • qualitat
  • resiliència
  • respecte
  • responsabilitat
  • solidaritat

Aquesta plataforma l’impulsa l’Obra Social de Sant Joan de Déu amb el suport pedagògic del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona, i un comitè assessor format per experts en educació en valors.

Reunió del comitè assessor d'Escola amiga

Reunió de l'equip de responsables d'Escola amiga dels centres de Sant Joan de Déu. Juliol 2015